Veel gestelde vragen over Frank

Bedankt om deze pagina te raadplegen! Hieronder verzamelen we enkele van de meest courante vragen, per onderdeel opgedeeld. Als u hier nog niet een bevredigend antwoord terugvindt, nodigen we u graag uit ons te contacteren.

Beeldende Kunsten

Hoe krijg ik mijn profiel als kunstenaar / curator / … op deze site?

Hiervoor zijn er selectiecriteria opgesteld die u hier kan raadplegen. Op de selectiecriteriapagina vind je ook de contactgegevens van de juiste persoon bij Kunstenpunt.

Hoe kan ik de tentoonstellingen op mijn profiel aanvullen?

Stuur een eenvoudig mailtje naar de juiste contactpersoon.

Hoe wordt het tekst- en beeldmateriaal geselecteerd?

Het tekst- en beeldmateriaal op deze pagina’s werd, op enkele uitzonderingen na, aangeleverd door kunstenaars of hun omkadering, soms in beperkte mate redactioneel en vormelijk bewerkt door Kunstenpunt. Kunstenaars kunnen tekst- en beeldmateriaal up-to-date laten brengen op eenvoudig verzoek: mail daarvoor eenvoudig naar databank@kunsten.be. “Frank” beoogt een overzichtelijk beeld te bieden van kunstenaars uit Vlaanderen & Brussel. Daarom vragen we dat aangeleverde biografie en foto’s geen momentopname capteren, maar een duurzaam, globaal beeld schetsen van de identiteit en het oeuvre van de kunstenaar. Als een biografie niet zo een beeld schetst, kan gevraagd worden om de tekst te (laten) herschrijven.

Kan mijn tentoonstelling in jullie agenda geplaatst worden?

Frank biedt geen tentoonstellingsagenda. De tentoonstellingen die worden getoond op de voorpagina zijn recent toegevoegde of gewijzigde tentoonstellingen aan de databank. Op de pagina expo worden wel tentoonstellingen getoond die lopen of eraan zitten te komen, maar dit niet vanuit agendadoeleinden. De databank heeft wel als doel om de activiteiten van geselecteerde kunstenaars in kaart te brengen met het oog op onderzoek en een summiere representatie. Voor agendatoepassingen kan je best bij Uit in Vlaanderen zijn. Die bieden heel specifiek een tentoonstellingenkalender aan.

Podium

Wanneer wordt deze data geïntegreerd?

We zijn volop bezig met het optimaliseren van de enorm grote datastromen. Deze bij elkaar krijgen op een ordentelijke en sneller manier is het allerbelangrijkste om een vlotte werking op deze site te kunnen garanderen. We werken in 2019 aan het toevoegen van Podium als databron.

Muziek

Wanneer wordt deze data geïntegreerd?

We zijn volop bezig met het optimaliseren van de enorm grote datastromen. Deze bij elkaar krijgen op een ordentelijke en sneller manier is het allerbelangrijkste om een vlotte werking op deze site te kunnen garanderen. Voor muziek zitten we in een onderhandeling met het sinds 1 januari ontstane sectorinstituut niet-klassieke muziek dat voorlopig nog poppunt heet. Ondertussen kan je hier en hier terecht.