Overzicht Audiovisuele en Beeldende Kunst

Het databankoverzicht Audiovisuele en Beeldende Kunst beoogt een selectie van kunstenaars met een sterke link naar de Vlaamse en Brusselse kunstscène te bieden. De selectiecriteria hieronder zijn “conservatief” en sluiten een aantal belangrijke types van kunstenaars uit. Het is daarom belangrijk om te begrijpen dat dit databankoverzicht niet de enige manier van ondersteuning is voor beeldende en audiovisuele kunstenaars van Kunstenpunt. Net voor jonge, opkomende of ingeweken kunstenaars en curatoren heeft Kunstenpunt een kwalitatieve ondersteuning uitgestippeld met behulp van bezoekersprogramma’s, oriëntatie, etc. Contacteer lissa@kunsten.be voor meer informatie.

Het aanvullen van de onlinedatabank met kunstenaars en organisaties uit de professionele beeldende en audiovisuele kunsten gebeurt aan de hand van enkele strenge selectiecriteria*. In de databank worden enkel organisaties opgenomen met een geëtableerde professionele werking hedendaagse audiovisuele en beeldende kunst en kunstenaars die circuleren in het professionele circuit in Vlaanderen en Brussel.

Kunstenaars en organisaties die menen te voldoen aan onderstaande criteria kunnen contact opnemen met Martine De Jonge (expos@kunsten.be). Kunstenaars worden gevraagd om een cv op te sturen, en/of jaartal en omschrijving van reeds ontvangen subsidies binnen het Kunstendecreet (zie onder), en/of de tentoonstellingen die plaatsvond in een professionele organisatie in Vlaanderen (cf. overzicht). De nieuwe aanvragen worden op regelmatige basis besproken, waarna de kunstenaars en organisaties op de hoogte gebracht worden van de beslissing.

Indien kunstenaars/ organisaties afgewezen worden, kunnen zij later, wanneer ze voldoen aan de selectiecriteria, op elk moment opnieuw een aanvraag doen.

De databank is beperkt in omvang en geeft geen volledig beeld van het veld van de professionele beeldende kunst. Een opname in de databank is ook niet bedoeld als kwalitateitslabel.

* Curatoren, critici, onderzoekers etc. worden niet geselecteerd op basis van selectiecriteria.

Selectiecriteria

Kunstenaars

Je wordt als kunstenaar opgenomen in de databank indien je uit Vlaanderen afkomstig bent of in Vlaanderen woont en betrokken bent bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap, en indien je beantwoordt aan één of meerdere van de volgende criteria:

  1. Je hebt een projectsubsidie of een beurs ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap (Kunstendecreet) of een subsidie van het Vlaams Audiovisueel Fonds. De laatste vijf jaren worden meegerekend.
  2. Je hebt de voorbije vijf jaar minstens drie keer tentoongesteld in een professionele organisatie beeldende kunst in Vlaanderen (zie lijst databank) Indien je betrokken bent bij het Vlaamse kunstgebeuren en de voorbije vijf jaar enkel in het buitenland hebt tentoongesteld worden dezelfde criteria gehanteerd betreffende het professioneel karakter van die organisaties.

Indien je niet beantwoordt aan een criterium of bij twijfel zal extern advies worden ingewonnen.

Wanneer een kunstenaar / curator zijn activiteiten stopzet of (in het geval van een kunstenaar) niet meer voldoet aan de criteria, dan worden zijn/haar gegevens uit het verleden niet verwijderd uit de databank, maar worden van die persoon geen actuele gegevens meer toegevoegd.

Organisaties

Je wordt als organisatie opgenomen in de databank indien de organisatie beantwoordt aan één of meerdere criteria:

  1. De organisatie wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (Kunstendecreet).
  2. De voor deze website relevante activiteiten, door de organisatie uitgeoefend, zijn de hedendaagse professionele beeldkunsten.

Indien je niet beantwoordt aan een criterium of bij twijfel zal extern advies worden ingewonnen.

Promotiegaleries

Vlaamse galeries worden niet gesubsidieerd, maar kunnen toch opgenomen worden in de onlinedatabank als ze beantwoorden aan het volgende profiel:

  • De galerie is minstens 1 jaar open en heeft een aantal vaste kunstenaars die ze vertegenwoordigt. Ze voert promotie voor deze kunstenaars in binnen- en/of buitenland. Ze gaat een permanente samenwerking met hen aan door onder andere op regelmatige basis solotentoonstellingen te organiseren, door kunstenaars te ondersteunen en hen dienstverlening en trajectbegeleiding aan te bieden.
  • De galerie is niet uitsluitend op verkoop gericht maar stimuleert de verankering van de kunstenaar binnen het professionele kunstenveld.

Indien je niet beantwoordt aan deze criteria of bij twijfel zal extern advies worden ingewonnen.

Voor het promoten van hun activiteiten kunnen galeries ook terecht bij de UiTdatabank.