LLS 387 (LLS Paleis)

  • Kunstorganisaties (BK)
  • Tentoonstellingsruimte
Antwerpen
België
LLS Paleis is een alternatieve tentoonstellingsruimte in Antwerpen, een vrijhaven voor beeldende kunst, een plaats waar de kunstenaar een bondgenoot kan vinden.
Vanuit deze houding bevestigt de organisatie niet de vaste waarden binnen de hedendaagse beeldende kunst, maar heeft ze net aandacht voor het experimentele en uitdagende. LLS profileert zich dan ook als plek waar de structurele en inhoudelijke uniformering van de kunstwereld in vraag wordt gesteld en de inbreng van de kunstenaar steeds centraal staat. Naast solopresentaties worden er eveneens omvangrijke thematentoonstellingen georganiseerd, die door hun onconventionele aanpak een unieke bijdrage leveren aan het discours binnen de hedendaagse kunst. De aandacht gaat naar het eigenzinnige en minder voor de hand liggende binnen een oeuvre; om aldus een breder en complexer kunstbegrip uit te dragen.
LLS 387 werd opgericht in september 2007 op initiatief van Ulrike Lindmayr, die ook de artistieke leiding had tot 2017. De naam van de vzw verwijst naar het adres in de Lange LeemStraat 387 in Antwerpen waar de organisatie gevestigd was. Stella Lohaus engageert zich voor het volgende decennium. Vanaf 2018 is de tentoonstellingsruimte in de Paleisstraat 140 te 2018 Antwerpen gehuisvest, en heet daarom LLS Paleis.