Z33 (Huis voor Actuele Kunst)

  • Kunstorganisaties (BK)
  • Tentoonstellingsruimte
Hasselt
België

Kunstencentrum Z33 ontstond in 2002, op initiatief van de Provincie Limburg, uit het Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten – Begijnhof.
Z33 startte in 2002 met een nieuwe, projectgerichte en multidisciplinaire werking, waarbij de grensgebieden tussen actuele kunst en vormgeving het uitgangspunt vormen. De artistieke tentoonstellingsprojecten die Z33 creëert en presenteert duiden maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke fenomenen.
Z33 presenteert zich als een kunstencentrum en niet als een museum. Z33 initieert, produceert en toont tijdelijke tentoonstellingen, zonder een permanente collectie.
Sinds 2006 wordt de werking van Z33 structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap binnen het Kunstendecreet. De middelen van de Vlaamse Gemeenschap maken een bovenlokale artistieke werking en publiekswerking mogelijk. Z33 ontvangt ongeveer 30.000 bezoekers op jaarbasis.