Wiels

  • Kunstorganisaties (BK)
  • Residentie (Beeldende Kunst)
  • Tentoonstellingsruimte
Vorst
België
Wiels is een internationaal laboratorium voor de creatie en presentatie van hedendaagse kunst. Het centrum ontwikkelt een programma van tijdelijke activiteiten, zonder een permanente collectie uit te bouwen. Wiels organiseert vier tot zes grote tentoonstellingen per jaar die de evoluties in hedendaagse kunst op de voet volgen. Het programma wordt dynamisch aangevuld met lezingen, films, performances, debatten en transdisciplinaire ontmoetingen. Daarnaast richt Wiels een internationaal residentieprogramma in met een focus op innovatie, onderzoek, creatie en ontwikkeling. Tenslotte werkt de educatieve en bemiddelingsdienst aan didactische ateliers, pedagogische projecten en buurtwerking voor kinderen, senioren, scholen, buurt ... in de uitzonderlijke architectuur van het gerestaureerde Blomme-gebouw. 

© Wiels