Greet Van Autgaerden

Greet Van Autgaerden - Piece of Land 3&4
Cultural constructions #1
Installatie voor Coup de Ville, Point of Return #3
Piece of land #2
Point of return #2
To watch #2
Claim
Kamp 12
Piece of land

Het tonen van deze data is nog volop in ontwikkeling.
We werken hard achter de schermen om alles zo logisch en compleet mogelijk te tonen.

Greet Van Autgaerden (1974) woont en werkt in Mechelen.
Haar werk gaat hoofdzakelijk over de natuur/cultuur-problematiek. Vanuit deze invalshoek belicht ze het territoriale aspect van het landschap en graaft ze letterlijk en figuurlijk dieper naar de historiek van het landschap met zijn geologische wortels. Haar werk reflecteert de wijze waarop we nu, vandaag in het landschap staan. Gedachten hieromtrent worden getoetst in installaties in de openbare ruimte en voeden het beeldend werk, schilderijen en tekeningen.
Haar keuze voor grote formaten maakt het kijken veeleer tot een ervarend kijken dan een beschouwend kijken. En daarin zijn enerzijds het standpunt en anderzijds het spanningsveld tussen oriëntatie en desoriëntatie de bepalende factoren die inhoudelijk en vormelijk de beelden voorzien van hun betekenis.