Paul Hendrikse

Paul Hendrikse - Looking While Listening (Title, Address, Dedication)
Paul Hendrikse - Looking While Listening (Title, Address, Dedication)
Paul Hendrikse - The Particular Unity of Same and Other
Paul Hendrikse - Model of Attribution (I'm Not Dead, I'm in Love)
Paul Hendrikse - Model of Attribution (I'm Not Dead, I'm in Love)
Paul Hendrikse - The Ideal Form (Abbreviate, Suspend, Envelope the Vaguest Shapes)
Paul Hendrikse - The Ideal Form (Abbreviate, Suspend, Envelope the Vaguest Shapes)
Paul Hendrikse - Inventory of Possible Narrations (a Model)
Paul Hendrikse - Inventory of Possible Narrations (a Model)

Het tonen van deze data is nog volop in ontwikkeling.
We werken hard achter de schermen om alles zo logisch en compleet mogelijk te tonen.

Hendrikse verkent in zijn werk de raakvlakken tussen geschiedschrijving en fictie. Op zoek naar alternatieve kennis over historische gebeurtenissen verlaat hij de grote verhalen en delft in individuele microgeschiedenissen. Daarmee geeft hij aan dat hij de mogelijkheid verwerpt om de geschiedenis op een enkelvoudige, autoritaire manier voor te stellen. Zijn projecten, vaak performances of werken met een performatief karakter, zijn veelal het resultaat van een langdurig en uitgebreid onderzoek. Dat kan zijn uitkomst vinden in verschillende media, zoals publicaties, installaties, audiovisueel werk en performances.