Jonas Vansteenkiste

A Dollhouse for Rachel
Heterotopic Drawing One
I'll be your mirror
I'll be your mirror
I'll be your mirror
Immersion Atelier 7
Gorecki's Room
Jonas Vansteenkiste - A house is not a home (housetrap Mike Kelley editie)
Jonas Vansteenkiste - Breath

Het tonen van deze data is nog volop in ontwikkeling.
We werken hard achter de schermen om alles zo logisch en compleet mogelijk te tonen.

Jonas Vansteenkiste is een beeldend  kunstenaar die werkt rond en met ruimtes.
 Hierbij maakt hij gebruik van verschillende media (installatie, video, sculptuur, foto, tekeningen, ...)
 In zijn werken refereert en maakt hij zowel fysisch als psychologisch gebruik van architecturale elementen. Hij bouwt ruimtes, plaatsen, of creëert situaties die het best kunnen omschreven worden als "mentale ruimtes".
 Deze term is te vergelijken met het begrip "Denkraum", een begrip dat vooral in de filosofie en architectuur wordt gebruikt. "Denkraum" kan gedefinieerd worden als muren bouwen 'van-in' of 'van-uit' de chaos van eigen beleving, emoties, gedachten om net dat voelen en deze ervaringen handelbaar of duidelijker te kunnen maken.
 Met deze reflectie in gedachten maakt en vormt Vansteenkiste zijn werken.
 Die werken vertrekken altijd van een persoonlijke ervaring waarbij hij, zoveel als mogelijk, de persoonlijke anekdotiek in de achtergrond plaatst en dit uitpuurt tot een soort 'basso continuo' waarrond hij verder bouwt.
 Het 'medium' installatie benadert hij dan ook als het medium van de referentie en de ervaring. Hierdoor plaatst hij de toeschouwer in een participerende rol: hij nodigt die uit om in het werk te stappen en zich er, zowel mentaal of fysiek, in te situeren.
 De kunstenaar laat ook ruimte voor de toeschouwer om deze installaties aan te vullen met hun persoonlijke ervaringen en verhalen, zo kan zijn "relevante plek" ook de hunne worden.
 In zijn tekeningen wordt deze démarche herhaald: deze ruimtes zijn echter persoonlijker zodat de toeschouwer er enkel met 'een blik' uitgenodigd wordt ...