Yves Velter

Dasein
De belofte
De beïnvloeiing act II
De beïnvloeiing
De zwerver
De zielenkamer case I 1_5
De ontgouding
Ensor award Vlaamse Filmprijzen
How to quantify time

Het tonen van deze data is nog volop in ontwikkeling.
We werken hard achter de schermen om alles zo logisch en compleet mogelijk te tonen.

Yves Velter woont en werkt in Oostende. Een ontnuchterend besef van ontheemding en vervreemding ligt aan de basis van zijn oeuvre. Zijn interesse voor humane waarden, het menselijke komt hierdoor sterk naar voor in zijn werk. De existentiële vragen en psychische problematiek die daarmee samenhangt vormt de kerninhoud van zijn artistieke productie.
De verstilde personages in zijn werk zijn gebaseerd op bestaande mensen die anoniem zijn gemaakt door ze gedeeltelijk te abstraheren in een tijdsloze omgeving. Ze worden in situaties geplaatst waar ze een opening in de realiteit maken en zo de onmogelijkheid een antwoord te geven doorbreken.
Velter gelooft niet in antwoorden vinden via kunst, maar wel in alternatieven op antwoorden, onbeantwoordbare vragen zin geven door ze te verbeelden, bespreekbaar te maken.